#3 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

201506_spatii-publice_buletin_web

- – – читайте ниже на русском – – -

# ANUNȚURI

Pe 25 iunie, la ora 18.00, Zpațiu (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău) va găzdui o nouă lectură din seria Orașul și Culturile lui, prezentată de sociologul Vitalie SPRÎNCEANĂ pe tema Orașul post-socialist: transformări, procese, perspective. Intrarea este liberă.

În aceeași serie Zpațiu va mai găzdui două prezentări – una prezentată de filozoful Ovidiu ȚICHINDELEANU, pe tema Economia urbană în post-socialism pe 30 iulie, ora 18.00 și alta pe 10 septembrie, ora 18.00, prezentată de antropologul Dinu GUȚU pe tema Subculturi, liminalitate și cultura dominantă: orașul în timpul unui meci de fotbal.
Aceste prezentări fac parte din ciclul Orașul și Culturile Lui și sînt organizate sub egida Bibliotecii Spațiului Public, proiect susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul progamului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective – istorică, antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema Orașului și a vieții urbane. Pentru mai multe detalii despre programul de la Zpațiu, urmăriți blogul: https://zpatiu.wordpress.com/

Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Ceh din București organizează un program de proiecții de film în cadrul programului Cinematograful Politic, care se va desfășura la Apartamentul Deschis (str. București 68/1), urmînd a fi proiectate următoarele filme:

11 iunie 2015, ora 21:30 ”Cursă pînă la fund” (2011, Vit Janecek)
18 iunie 2015, ora 21:30 ”Od Fica do Fica” (2012, Zuzana Piussi)
23 iunie 2015, ora 21:30 ”Maladia Puterii a Treia” (2011, Zuzana Piussi)
30 iunie 2015, ora 21:30 ”Abordînd istoria” (2013, Vit Janecek)

programul detaliat îl puteți accesa aici: http://chiosc.oberliht.com/2015/05/27/cinematograful-politic/

”intrare” liberă

# IDEI ȘI PRACTICI

1. Un interviu cu filozoful urban Thierry Paquot, despre noua sa carte Désastres urbains, les villes meurent aussi (La Découverte) în care acesta argumentează că marile obiecte arhitecturale – mall-urile, comunitățile închise, zgîrîie-norii – amplifică dezechilibrul social, economic, ecologic și comunicațional. Contrar părerii curente, aceste obiecte nu ”crează” orașul ci din contra, contribuie la dizolvarea spiritului acestuia.

Fragment: ”Metropolele se fac responsabile de 75 % din consumul de energie și 80 % din emisiile de gaz cu efect de seră. Din aceste motive nu sunt foarte favorabil megalomaniei urbane. Sugestia mea este să ne inspirăm, prin adaptarea la necesitățile epocii noastre, din utopiile sfîrșitului de secol XIX: comunele autosuficiente și autoguvernabile propuse de Petr Kropotkin (1842-1921), ”satele peisaje” ale socialistului britanic William Morris, orașele-grădini ale lui Ebenezer Howard… Megapolisurile multimilionare trebuie să descrească și să valorifice în sînul lor decupaje teritoriale deconcentrate care cer mai puțină mobilitate, care consumă mai puțină energie, care funcționează într-un regim alterdemocratic… Chiar dacă în mod curent ”casele individuale” sunt diabolizate, acestea se dovedesc totuși mai econome în consumul de energie decît un zgîrîie-nori sau o clădire haussmaniană, care reprezintă veritabile ”site termice”.
legătura pentru interviul integral: http://www.liberation.fr/societe/2015/04/24/les-megapoles-multimillionaires-doivent-decroitre_1264552
o cronică a cărții poate fi citită aici: http://lectures.revues.org/17525

desastres_urbains

2. Iva Cukic, Dubravka Sekulic, Ljubica Slavkovic, Ana Vilenica  au scris pe Eurozine despre proiectul Belgrade Waterfront (Београд на води / Beograd na vodi), o inițiativă a guvernului sîrb privind revitalizarea unei zone situată pe malul drept al rîului Sava.

Fragment: ”Au existat mai multe încercări din partea guvernării locale, împreună cu diferiți dezvoltatori, să împingă procesul de renovare urbană prin intermediul unor megaproiecte ce combinau imagini lucioase, nume mari, mari promisiuni despre beneficiul public general, atenție publică și mediatică, modificarea legislației în privința planificării și construcției urbane, fiecare proiect fiind mai ambițios decît predecesorul. Niciunul însă dintre ele nu a fost implementat vreodată. Ultima manifestare a acestei formule este proiectul Belgrade Waterfront. În timp ce celelalte proiecte demarate de investitori privați, chiar dacă susținute de administrația publică locală, încercau cel puțin să întrețină iluzia că urmează logica și legile pieței, proiectul Belgrade Waterfront este diferit. El a atras investitorii potențiali cu promisiune că le va compensa orice pierderi, dacă rentabilitatea proiectului pe piață va cădea. Implementarea proiectului a fost accelerată de apariția companiei Eagle Hills, din Abu Dhabi, care finanțează elaborarea și construcția proiectului. Credibilitatea companiei nu a fost niciodată pusă la îndoială chiar dacă șefii ei au fost implicați în proiecte ce au generat datorii de stat (Abuja, Nigeria), amînarea indefinită a construcției (centrul orașului Erbil, Kurdistan) etc. (…) Proiectul a fost promovat ca fiind unul de planificare ”a unui viitor mai bun”. Promovarea ideii ”unui viitor” mai bun prin construcția unor apartamente de lux în condițiile cînd sute de mii de oameni nu au un loc de trai permanent; construcția celui mai mare mall din Balcani în condițiile cînd în fiecare zi numărul persoanelor care trăiesc sub limita sărăciei crește; construcția unor noi spații comerciale și de oficii în condițiile în care anunțuri cu ”se dă în arendă” stau ani de zile pe clădiri similare – toate aceste aspecte sunt cel puțin chestionabile.”
legătura spre articolul integral: http://www.eurozine.com/articles/2015-05-06-vilenica-en.html

belgrad_water_front

3. Artistul american  Kris Pilcher (SUA) a realizat instalația Well Wishes în cadrul căreia a transformat un container de gunoi într-o mică grădină.
legătura spre articolul integral: http://www.viralnova.com/cool-dumpster-wishing-well/

well_wishes

4. Pe 30 și 31 mai la Moskova s-a desfășurat conferința informală a inițiativelor urbane și culturale  ”Fă singur Summit”. Timp de două zile la summit au fost prezentate inițiativele urbane existente, ”instrumentele grassroots” de transformare a orașului și dezvoltarea asociațiilor urbane, discuții, ateliere de transformare a spațiului urban.
Summit-ul are 4 direcții tematice:
– Activismul artistic: tactici de interacțiune cu mediul urban
– Mediul de trai: tehnologii de transformare a orașului
– Apărarea intereselor urbane: controlul civic, ecologie, lupta cu corupția, apărarea drepturilor cetățenilor
– ”Ceilalți”: o discuție a problemelor gender, excluziunea și invizibilitatea oamenilor și comunităților
Pentru mai multe detalii despre întîlnire accesați următorul link: http://delaisam.org/cities/moscow/2111

delai-sam-2015

# LEGĂTURI

Habitatul ecologic Rîșcova (Moldova).

– Un film produs de ARTE despre orașele în declin și încercările de a le renaște.
legătură: http://future.arte.tv/fr/declin-des-villes

– O discuție despre Universitate și Oraș.
legătura: https://www.youtube.com/watch?v=W-8wUoCqFSI

– Ada Colau, activist social și candidatul platformei de stînga Barcelona en Comú, a cîștigat alegerile locale de duminică și va fi noul primar la Barcelonei.
legătură video: http://www.theguardian.com/world/video/2015/may/25/we-have-shown-change-is-possible-says-barcelona-en-com-leader-video

– Aproximativ o treime din populația urbană de culoare din SUA trăiește în orașe hipersegregate, arată un studiu al Universității Princeton. Zonele hipersegregate sunt acele locuri în care populația se confruntă cu problemele cele mai mari de sărăcie urbană, inegalitate și violență rasială.

– Meredith Greif profesor de sociologie la Johns Hopkins University (SUA) face o analiză a violențelor rasiale din ultima lună în orașul Baltimore (SUA).
legătură: http://www.latribune.fr/economie/international/a-baltimore-les-protestations-traversent-desormais-toutes-les-communautes-et-les-classes-sociales-473158.html

linie-rosu-buletin_web

#3 ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

# ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 июня 2015, в 18:00 в Zpatiu (ул. Ал. Щусев, 103, Кишинев) пройдет лекция из цикла «Город и Культура», представленная социологом Виталием Спрынчанэ на тему: Постсоциалистический город: трансформация, процессы, перспективы. Вход свободный. В рамках этого же цикла пройдут две презентации. Одну представит философ Овидиу Цикинделяну на тему: Городская экономика в постсоциализме (30 июля 2015, 18:00) и другую – антрополог Дину Гуцу на тему: Субкультуры, лиминальность и доминирующая культура: город во время футбольного матча (10 сентября 2015, 18:00).
Эта серия лекций проходит под эгидой Библиотеки Публичного Пространства.

Цикл «Город и Культура» направлен на решение вопроса ГОРОДА и городской жизни с нескольких сторон: исторической, антропологической, философской, политической, экономической, творческой. Для более подробной информации о программе центра Zpatiu следите за блогом: https://zpatiu.wordpress.com/

Ассоциация Оберлихт в сотрудничестве с Чешским Центром в Бухаресте организует проекции фильмов в Открытой Kвартире (ул. Букурешть 68/1, Кишинев) в рамках Политического Кинематографа. Будут показаны следующие работы:

11 июня 2015, 21:30 ”Гонка до дна” (2011, Вит Жанечек )
18 июня 2015, 21:30 ”Od Fica do Fica” (2012, Сюзанна Пиусси)
23 июня 2015, 21:30 ”Болезнь третьей власти ” (2011, Сюзанна Пиусси)
30 июня 2015, 21:30 ”Подойти к истории” (2013, Вит Жанечек)

детальная программа: http://chiosc.oberliht.com/2015/05/27/cinematograful-politic/

вход свободный

# ИДЕИ И ПРАКТИКИ

1. Интервью с городским философом Тэрри Пакот о его новой книге Désastres urbains, les villes meurent aussi (La Découverte), в которой он аргументирует, что большие архитектурные объекты (молы, закрытые сообщества, высотки) усиливают социальный, экономический, экологический и коммуникационный дисбаланс. Вопреки существующим мнениям, эти объекты не «создают» город, а наоборот, способствуют рассеиванию его духа.

Фрагмент: «Города несут ответственность за 75% потребления энергии и 80% выбросов парниковых газов. По этим причинам городская мегаломания не очень благоприятна. Мое предложение заключается в том, чтобы вдохновляться, путем принятия потребностей нашей эпохи, утопиями конца 19 века: самодостаточные и самоуправляемые коммуны, предложенные Петром Кропоткиным (1842-1921), «села-пейзажи» британского социалиста Уильяма Морриса, города-сады Эбенизера Говарда…Многомиллионные мегаполисы должны уменьшится и увеличить количество децентрализованных территорий, требующих меньшей мобильности, употребляющих меньше энергии, функционирующих в другом демократическом режиме… Даже если современные «частные дома» не в почете, они зарекомендовано экономнее в использовании энергии, чем высотные дома…».
ссылка на полное интервью: http://www.liberation.fr/societe/2015/04/24/les-megapoles-multimillionaires-doivent-decroitre_1264552
описание книги можно найти здесь: http://lectures.revues.org/17525

2. Ива Кукик, Дубравка Секулик, Любика Славкович, Анна Виланика написали на Eurozine о проекте Belgrade Waterfront (Белград на води / Beograd na vodi) – инициативе сербского правительства по восстановлению зоны на правом берегу реки Сава.

Фрагмент: «Существовало много попыток со стороны местного правительства, вместе с различными разработчиками по подталкиванию процесса городского обновления путем различных мега проектов, объединяющих в себе глянцевые картинки, громкие имена, большие обещания об общественной пользе, внимание общественности и СМИ, изменение законодательства в области городского строительства и планирования, каждый проект был более амбициозным, нежели предыдущий. Но ни один из них так и не был реализован. Последняя манифестация в данной области – проект Belgrade Waterfront. В то время, как другие проекты, запущенные частными инвесторами, даже при поддержке местной общественной администрации, пытались поддерживать иллюзию, что следуют логике и законам рынка, проект Belgrade Waterfront – другой. Он привлек потенциальных инвесторов с обещаниями, что будут компенсированы все расходы, если рентабельность проекта на рынке упадет. Реализация проекта была ускорена появлением фирмы Eagle Hills из Абу Даби, которая финансирует разработку и строительство. Доверие компании никогда не ставилось под сомнение, несмотря на то, что ее главы были вовлечены в проекты, повлекшие за собой государственные долги (Абуджа, Нигерия), откладывание строительства (центр города Эрбиль, Курдистан) и так далее. Проект промовировали, как проект «лучшего будущего». Продвижение идеи лучшего «будущего» путем строительства апартаментов люкс в условиях, когда тысячи людей не имеют нормального жилья; строительство самого большого мола на Балканах в условиях, когда каждый день количество тех, кто живет за чертой бедности, растет; постройка новых коммерческих и офисных площадей, в которых объявления «сдается в аренду» висят годами – все эти аспекты являются как минимум сомнительными».
ссылка на полную версию статьи: http://www.eurozine.com/articles/2015-05-06-vilenica-en.html

3. Американский художник Крис Пилчер (США) сделал инсталляцию Well Wishes, в рамках которой из мусорного контейнера создал небольшой сад.
ссылка на полную статью: http://www.viralnova.com/cool-dumpster-wishing-well/

4. В Москве 30 и 31 мая прошла неформальная конференция культурных и городских инициатив «Делай Саммит». За два дня на саммите были представлены существующие градостроительные инициативы, «массовые инструменты» преобразования городов и развития городских ассоциаций, дискуссии, ателье по преобразованию городского пространства.

У саммита было 4 тематических направления:
– Творческий активизм: тактики взаимодействия с городским пространством
– Жилое пространство: технологии преобразования города
– Защита городских интересов: гражданский контроль, борьба с коррупцией, защита прав граждан
– «Другие»: обсуждение гендерных вопросов, эксклюзивность и индивидуальность людей и сообществ

более подробно об этой встрече здесь: http://delaisam.org/cities/moscow/2111

# ССЫЛКИ

– Экологическая среда обитания Рышкова (Mолдова).

– Фильм производства ARTE о городах в состоянии упадка и их попытках возродиться.
ссылка: http://future.arte.tv/fr/declin-des-villes

– Дискуссия об университете и городе.
ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=W-8wUoCqFSI

– Ада Колау, гражданский активист и кандидат левой платформы Barcelona en Comú выиграла местные выборы в воскресенье и будет новым мэром Барселоны.
ссылка на видео: http://www.theguardian.com/world/video/2015/may/25/we-have-shown-change-is-possible-says-barcelona-en-com-leader-video

– Почти треть цветного городского населения США живет в гипер-отдаленных городах, показывает исследование Принстонского университета. Гипер-отдаленные зоны – это зоны, в которых население сталкивается с самыми большими проблемами городской бедности, расового насилия и неравенства.

– Мередит Гриф, профессор по социологии Университета Джона Хопкинса (США) делает анализ о расовом насилии последнего месяца в городе Балтимор (США).
ссылка: http://www.latribune.fr/economie/international/a-baltimore-les-protestations-traversent-desormais-toutes-les-communautes-et-les-classes-sociales-473158.html

editor: Vitalie Sprînceană
Buletinul lunar SPAȚII PUBLICE este editat în cadrul Bibliotecii Spațiului Public drept parte a programului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană.

Connected_action_logo_logo_black_big_web

Tags :