#2 SPAȚII PUBLICE / ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

201505_spatii-publice_buletin_web

- – – читайте ниже на русском – – -

# ANUNȚURI

Pe 21 mai 2015, ora 18:00, Zpațiu (str. Al. Șciusev, 103, Chișinău) va găzdui o nouă lectură din seria Orașul și Culturile lui, prezentată de istoricul Virgil PÂSLARIUC pe tema Orașul Chișinău – o istorie modernă.
Această serie de prezentări se desfășoară sub umbrela Bibliotecii Spațiului Public.

Compania ”Finpar Invest” intenționează să construiască un hotel pe teritoriul istoric Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, în locul cafenelei ”Guguță”, pe adresa str. Maria Cebotari, 20, Chișinău. Pe 17 mai 2015, în incinta Preturii sectorului Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), cu începere de la ora 14.00 va avea loc deja a 3-a rundă de consultări publice pe marginea acestui proiect, legătura: https://chisineu.wordpress.com/2015/04/27/hotel-guguta/

Vă încurajăm să participați la această întîlnire, iar în lipsă de timp să semnați petiția și să comentați: SEMNEAZĂ PETIȚIA

Pe 7 mai 2015 la ora 16:00 vor fi prezentate rezultalele proiectului de rezidență artistică CHIOȘC cu participarea Hajnalkăi TULISZ care, timp de cîteva săptămîni, a locuit în spațiul Apartamentului Deschis din str. Bucuresti 68 din Chișinău, legătura: http://chiosc.oberliht.com/2015/05/05/tulisz-dazi/

# IDEI ȘI PRACTICI

Profilo_JSL

Un interviu cu Christian IAIONE, profesor de drept public la Universitatea LUISS din Roma, inovator și animator al unor noi forme de colaborare instituțională în domeniul protecției și regenerării bunurilor comune. Ideea sa de ”stat partener” a fost implementată în mai multe orașe italiene, dintre care exemplul cel mai faimos este Bologna, unde a fost adoptat un Regulament pentru Protecția și Regenerarea Bunurilor Comune Urbane. Acest regulament oferă un cadru instituțional pentru coalițiile civice pentru a propune ameliorări în cartierele lor, pentru stat să contracteze cetățenii pentru asistență și sprijin. Cu alte cuvinte, municipalitatea funcționează ca un stimulator și facilitator de autonomie individuală și colectivă.

Fragment: ”Regulamentul adoptat în Bologna este parte a proiectului ”Orașul ca un bun comun”, pornit de LabGov în 2012. El se compune din doi ani de muncă de teren și trei ”laboratoare de guvernare a bunurilor urbane comune”. Regulamentul din Bologna reprezintă un document de 30 pagini care definește modul în care autoritățile locale, cetățenii și comunitatea în general poate administra spații și bunuri publice și private împreună. În acest sens, acesta e un fel de ghid de colaborare civică și publică, precum și o nouă viziune de guvernare. Regulamentul reflectă ideea că avem nevoie de o mutație culturală în privința modului în care gîndim guvernare, pentru a lua distanță deopotrivă față de statul social și de statul leviatan spre o guvernare colaborativă și policentrică. Acest lucru necesită mai multă colaborare publică. Cercetez tema bunurilor comune de mai multă vreme și la un moment am înțeles că orașul poate interpretat ca un bun comun colaborativ.” Legătura pentru întregul interviu: http://www.shareable.net/blog/interviewed-professor-christian-iaione-on-the-city-as-commons

2. Un alt interviu, cu Sviat MURUNOV despre activismul urban din Rusia:

”- Activistul urban rus contemporan, cine este el?
– El/ea este un individ care depune efort dezinteresat (timp și resurse) pentru crearea binelui comun într-o formă sau alta. Activistul depune acest efort fără a aștepta bani ori faimă. E purtătorul impulsului schimbării. Un pasionat ce se revendică de la un sistem de valori diferit decît al celorlalți. Pentru el/ea este foarte important să-și apere valorile, fie și periodic. Prin intermediul auto-organizării în jurul activiștilor apar comunitățile urbane ca o formă de riscuri distribuite și resurse implicate. Acest activist mai e și orășeanul care înțelege că are dreptul la oraș și simte o responsabilitate pentru el. Anume din acest motiv, acest tip de activiști se ocupă de soluționarea problemelor urbane, se implică în acțiuni, fac acțiuni culturale – pentru ei e important să transmită și să apere sistemul propriu de valori.” Legătura pentru întregul interviu: http://expert.ru/expert/2015/16/lyudi-imeyuschie-pravo-na-gorod/?56789

3. Un articol despre explozia de tehnici și măsuri de supraveghere/control a spațiului public sub justificarea măsurilor anti-teroriste, semnat de Simon DAVIES, fondatorul Privacy International și inițiatorul Code Red, un proiect global de creștere a responsabilității și transparenței serviciilor de securitate: ”Aceste mișcări-înapoi securitare fac parte dintr-un atac global comprehensiv asupra libertăților personale, anunțate de demonstrația de unitate a liderilor mondiali după atacurile de la Paris. (…) Dacă motivația alianței de la Paris a fost de a forja o nouă alianță pe frontul anti-terorist, ea deja îți implementează această misiune. Nici n-a reușit să se așeze colbul marșului de unitate, că unele țări au și implementat deja măsuri ce prevăd securitate sporită și reducerea libertăților personale. Printre aceste măsuri se numără: colaborare mai strînsă între agențiile de securitate pentru schimb de informații, puteri discreționare mai mari pentru poliție, supraveghere în masă sporită, supraveghere fără mandat judecătoresc, supraveghere a comunicațiilor personale și diminuarea protecției confidențialității.” Legătura spre întregul interviu: http://www.eurozine.com/articles/2015-04-17-davies-en.html

photo_2015-04-11_14-48-25

Unul dintre exemplele cele mai clare ale acestei politici de control și supraveghere a spațiului public este cel spaniol unde, parlamentul a adoptat o lege – Ley Mordaa – prin care acțiunile de protest în fața clădirii Parlamentului sunt considerate ”tulburări ale securității publice” și sunt pasibile de o amendă de pînă la 30 mii euro. Legea ar trebui să intre în vigoare la 1 iulie 2015 și este examinată acum de curtea constituțională spaniolă. Mișcarea No Somos Delito (Nu suntem criminali!), ce adună peste 100 grupuri și inițiative civile, a organizat un protest în cadrul căruia a proiectat o hologramă a unui grup de protestatari în scuarul din fața clădirii Parlamentului.
Un material video de la protest se găsește aici: https://www.youtube.com/watch?v=QnT-Az3kKlY
Un interviu cu Cristina Flesher Fominaya, una dintre vocile No Somos Delito, poate fi citit aici: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cristina-flesher-fominaya-andrea-teti/spain%E2%80%99s-hologram-protests

4. Inițiativa UN PUMN DE BICICLETE (București).

Pentru Grupul de biciclişti PUMN, bicicleta este un instrument al schimbării. Folosită responsabil, ea poate schimba oraşul şi modul în care trăim împreună în el. Pentru că vrem ca spaţiul urban să redevină un spaţiu democratic, locuibil şi accesibil tuturor, grupul de biciclişti PUMN foloseşte bicicleta totodată ca instrument de acţiune politică şi socială.

Am început prin a ne revendica străzile, propunându-ne să provocăm discursul consumerist dominant, vizibil la fiecare colţ. Am hotărât să răspundem agresiunii debordante a marilor companii care sufocă spaţiul public cu brandurile industriilor textile sau de automobile. Vrem să redescoperim identitatea non-consumeristă a orașului, prin actțiuni directe, ad hoc, vizibile şi cu impact social imediat.
Conceptul din spatele acţiunii noastre este unul simplu: fără magazin, fără vânzător, fără cumpărător, haine libere în stradă.

În ultimele luni am reuşit să strângem haine prin freeshopul PUMN, donaţii pentru persoanele evacuate de pe strada Vulturilor şi comunităţi defavorizate de pe străzile Episcopul Radu şi Viitorului; şi prin programul nostru permanent de colectare de orice articol de îmbracăminte în stare suficient de bună pentru a fi reutilizat. De curând, ne-am dat seama că am rămas cu o mulţime de haine.
Legătura spre articol: http://www.socialeast.ro/un-pumn-de-biciclete/

# LEGĂTURI

– Prelegerea lui Vitalie SPRÎNCEANĂ ”Sfera Culturală Publică și transformările ei” din 26 februarie 2015 de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în cadrul ciclului de conferințe Aproprierea prin Artă a Spațiului Public, legătura video: https://vimeo.com/125031144

– Un manual de auto-apărare civilă elaborat de Grupo de 17 Marzo, un grup de juriști spanioli organizați pentru transformare socială. Manualul include selecții comentate din legile cele mai relevante ale statului spaniol în materie de spații publice, drepturi individuale, relații cu autoritățile publice și cu organele de forță. Un ghid indispensabil pentru orice activist urban, legătură: http://arquitecturascolectivas.net/sites/default/files/manual.pdf

– Nr. 9 al Gazetei de Artă Politică e dedicat evacuărilor forțate și strategiilor de rezistență, legătură: https://www.scribd.com/doc/262395550/Gazeta-de-Arta-Politica-no-9

– O prezentare a antropologului și sociologului urban polonez Kacper Poblocki despre urbanismul în afara lumii occidentale, legătură: https://prezi.com/vygmkdlsehrp/comparative-urbanism-beyond-the-west/

– O discuție (în spaniolă) moderată de Carmen Lozano Bright despre cartografierea bunurilor comune în spațiul public, legătură video: http://medialab-prado.es/mmedia/15333/view

– O lecție (în engleză) a sociologului urban Nik Theodore despre urbanismul neoliberal, legătura video: https://www.youtube.com/watch?v=POQ4IlE9fDQ

gap_web

#2 ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

# ОБЪЯВЛЕНИЯ

21 мая 2015 года в 18:00, в Zpațiu (ул. А. Щусева, 103) пройдет очередная лекция из серии «Город и его культуры», представленная историком Вирджилом Пысларюк, на тему: город Кишинев – современная история. Эта серия лекций проходит под эгидой Библиотеки Публичного Пространства.

Компания ”Finpar Invest” намеревается построить отель на территории столичного центрального парка им. Штефана чел Маре, на месте бывшего кафе «Гугуцэ» (ул. Мария Чеботарь, 20). В претуре сектора Буюкань (ул. Михай Витязул, 2, зал заседаний) 17 мая этого года, в 14:00 пройдет третий раунд публичных слушаний касательно проекта строительства. Детали здесь: https://chisineu.wordpress.com/2015/04/27/hotel-guguta/

Приглашаем всех участвовать в этой встрече, а при отсутствии возможности, как минимум, подписать петицию здесь: ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ!

7 мая 2015 года в 16:00 будут представлены результаты проекта творческой резиденции CHIOȘC с участием Хажналкэй Тулиз, которая несколько недель прожила в Открытой Квартире (Apartamentul Deschis) по ул. Букурешть, 68, Кишинев. Детали здесь: http://chiosc.oberliht.com/2015/05/05/tulisz-dazi/

# ИДЕИ И ПРАКТИКИ

Интервью с Кристианом Лайоне, профессором по общественному праву университета LUISS (Рим), инноватором и аниматором некоторых новых форм институционного сотрудничества в области защиты и регенерации общественного достояния. Его идея ”stat partener” («государство партнер») была применена во многих итальянских городах, из которых самым ярким примером является Болонья. Там был принят Регламент по защите и регенерации общественного городского достояния. Этот Регламент предоставляет институционную платформу для гражданских инициатив с целью предлагать меры по улучшению своих кварталов, чтобы потом государство находило людей для поддерки и помощи в выполнении этих мер. Другими словами, муниципалитет действует, как стимулятор и пособник индивидуальной и коллективной автономии.

Фрагмент: «Регламент, принятый в Болонье, – это часть проекта «Город, как общественное достояние», начатый LabGov в 2012 году. Он состоит из двух лет работы на территории и трех «лабораторий по управлению городским общественным достоянием». Регламент Болоньи – это документ из 30 страниц, определяющий, каким образом местные власти, граждане и общественность могут управлять вместе общественным и частным пространством. То есть, Регламент является своего рода гидом по гражданскому и общественному сотрудничеству, а также новым взглядом на вещи для правительства. В Регламенте отражена идея о том, что необходимо культурное преобразование в понятии управления, чтобы прийти к сотрудническому и полицентрическому управлению. Для этого необходимо больше общественного сотрудничества. Я долго изучаю тему общественного достояния и в какой-то момент пришел к выводу, что город можно воспринимать, как совместное общее благо». Подробнее об интервью здесь: http://www.shareable.net/blog/interviewed-professor-christian-iaione-on-the-city-as-commons

2. Еще одно интервью со Свят Муруновым о городском активизме в России:

”- Современный городской активист в России, кто он?

– Он/она – это человек, вкладывающий самоотверженно силы (ресурсы и время) для создания общественного блага в той, или иной форме. Активист кладывает эти усилия без ожидания денег, или славы. Он – носитель импульса изменений. Идейный человек, утверждающий другую систему ценностей, отличную от обычной. Для него/нее очень важно защищать ценности, регулярно. Посредством самоорганизации в кругу активистов появляются городские сообщества, как форма распределенных рисков и вовлеченных ресурсов. Этот активист также является и горожанином, осознающим, что у него есть право на город, и он чувствует ответственность за него. Именно поэтому этот вид активистов занимается решением городских проблем, вовлекается в деятельность, занимается культурной деятельностью..Для этих людей важно передать и защитить собственную систему ценностей». Ссылка на интревью: http://expert.ru/expert/2015/16/lyudi-imeyuschie-pravo-na-gorod/?56789

3. Статья о взрыве техник и методов наблюдения/контроля за общественным пространством в качестве оправдания антитеррористических мер, написанная Симоном Дависом, основателем Privacy International и создателем Code Red – глобального проекта о росте ответственности и прозрачности служб безопасности: «Эти движения по защите являются частью глобального нападения на личную свободу, объявленных единством мировых лидеров после атак в Париже. (…). Если мотивацией парижского альянса было создать новый альянс на антитеррористическом фронте, то эта миссия уже реализуется. Еще не успели улечься страсти марша единения, как некоторые страны уже создали меры, предусматривающие повышенную безопасность и снижение личных свобод. Среди этих мер: более тесное сотрудничество между агенствами по безопасности для обмена информацией, больше полномочий полицейским, увеличение массового наблюдения, наблюдение без судебного ордера, наблюдение за частной корреспонденцией и снижение защиты частной собственности». Ссылка на интервью: http://www.eurozine.com/articles/2015-04-17-davies-en.html

Один из самых явных примеров этой политики контроля за общественным пространством является испанский случай, где парламент принял закон – Ley Mordaa – согласно которому протесты перед зданием Парламента считаются «нарушением общественной безопасности» и облагаются штрафом до 30 тысяч евро. Закон этот должен войти в силу 1 июля 2015 года, сейчас он находится на рассмотрении испанского конституционного суда. Движение No Somos Delito (Мы не преступники!), включающее более 100 гражданских групп и инициатив, орагнизовало протест в рамках которого спроектировало перед зданием Парламента голограмму группы протестующих. Видео с протеста здесь: https://www.youtube.com/watch?v=QnT-Az3kKlY

Интервью с Кристиной Флешер Фоминайа, одной из активисток No Somos Delito, можно прочитать здесь: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cristina-flesher-fominaya-andrea-teti/spain%E2%80%99s-hologram-protests

4. Инициатива UN PUMN DE BICICLETE (Горстка велосипедов) (Бухарест).

Для группы велосипедистов PUMN велосипед является инструментом изменений. Если его использовать грамотно, то можно с помощью велосипеда изменить город и образ совместной жизни в нем. Чтобы городское пространство стало снова доступным и жизненным для всех, группа велосипедистов PUMN использует велосипед, как инструмент политического и социального действия. Мы начали с возвращения нам наших же улиц, намеренно оспаривая потребительский способ существования, наблюдаемый на каждом углу. Мы решили ответить на агрессию крупных компаний, душащих общественное пространство брендами текстильной, или автомобильной промышленности. Мы хотим снова открыть непотребительскую идентичность города путем прямых действий, видимых, с немедленным социальным влиянием. Наш концепт прост: без магазинов, без продающего и покупающего, свобода одежды на улицах. За последние месяцы нам удалось собрать одежду посредством freeshop (a) PUMN, – пожертвования людям, выселенным с улицы Вултурилор и неблагоприятных общин с улиц Эпископа Раду и Вииторулуй, а также с помощью постоянно действующей программы по сбору любого предмета одежды, находящегося в хорошем состоянии для последующего использования. Вскоре мы поняли, что одежды накопилось много.
Ссылка на статью здесь: http://www.socialeast.ro/un-pumn-de-biciclete/

# ССЫЛКИ

– Лекция Виталия Спрынчанэ «Культурная общественная сфера и ее трансформация» от 26 февраля 2015 года в Академии Искусств, Кишинев, в рамках цикла конференций «Аппроприация Общественного Пространства путем Искусства». Видео: https://vimeo.com/125031144

– Учебник по гражданской самообороне, выпущенный Grupo de 17 Marzo, – группой испанских юристов, объединившихся за социальные преобразования. Учебник включает в себя комментарии некоторых законов испанского государства, касающихся общественного пространства, индивидуальных прав, отношений с местными властями и органами власти. Незаменимый гид для каждого городского активиста. Ссылка: http://arquitecturascolectivas.net/sites/default/files/manual.pdf

– Nr. 9 Газеты Политического Искусства посвящен насильственной эвакуации и стратегиям выживания. Ссылка: https://www.scribd.com/doc/262395550/Gazeta-de-Arta-Politica-no-9

– Презентация польского антрополога и городского социолога Каспера Поблоцки об урбанизме за пределами западного мира. Ссылка: https://prezi.com/vygmkdlsehrp/comparative-urbanism-beyond-the-west/

– Беседа (на испанском) с Кармен Лозано Брайт о картографировании общественных благ в публичном пространстве. Видео: http://medialab-prado.es/mmedia/15333/view

– Лекция (на ангдийском) городского социолога Ника Теодоре о неолиберальном урбанизме. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=POQ4IlE9fDQ

editor: Vitalie Sprînceană
Buletinul lunar SPAȚII PUBLICE este editat în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public cu susținerea Fundației Culturale Europene.

oberliht-ecf_logo_web

Tags :