Apa ca o necesitate / Water as a need

aa1

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Fără apă nu este viață. Fără albastru, nu e verde.” – Sylvia Earle, biolog marin.

Apa este un subiect care atinge toată lumea, astfel am decis să dedicăm următoarele două proiecții documentarelor despre accesul la apă.

Directorul executiv al Nestle, Peter Brabeck-Letmathe, a declarat în 2005 că “apa este un produs alimentar ca orice alt produs și ca orice alt produs alimentar ar trebui să aibă o valoare de piață”. El a negat mai târziu această afirmație, dar aceasta a arătat un mod clasic de gândire a marilor companii capitaliste și a coșmarurilor viitoare pentru toți oamenii care au acces rău la apă. Coșmarurile viitorului? Se întâmplă deja în locuri precum Bolivia timp de un deceniu.

Acest lucru este prezentat în “Water Rising”, un documentar despre oamenii din El Alto, care se străduiesc să acceseze apă curată și accesibilă. Aceste comunități încă mai cred într-o lume mai bună cu apă proaspătă.

În 2016, ei au trebuit să se lupte cu o secetă teribilă și statul a declarat starea de urgență pentru a strânge fonduri pentru a aduce apă populației. Războiul pentru apă în Bolivia încă nu a luat sfârșit…

Dar războiul pentru apă este o problemă la nivel mondial.

“Blue Gold – World Water War” arată că apa este acum sub puterea giganților corporativi și a guvernelor. Ei manipulează această resursă în prejudiciu populațiilor supraviețuitoare. Rezultatul va influența toată lumea.

Accesul la apă este o problemă veche și încă nu este rezolvată. Să ne ținem ochii deschiși să nu ne trezim într-o zi și să ne dăm seama că binele nostru comun a fost furat cu siguranță de la popor.

Această serie de proiecții este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerului Culturii al RM în cadrul proiectului CHIOȘC.

b22

EN
– – – – –

No water, no life. No blue, no green.” – Sylvia Earle, marine biologist

Water is a topic that touches everyone so we decided to dedicate the next two screenings to documentaries about the access to water.

The Nestle’s CEO Peter Brabeck-Letmathe said in 2005 “water is a foodstuff like any other, and like any other foodstuff it should have a market value.” He denied this allegation later, but that showed a classic way of thinking of the big capitalist companies and future nightmares for all the people who have bad access to water. Future nightmares? It is already happening in places like Bolivia for a decade.

This is shown in “Water Rising”, a documentary about people in El Alto, who are struggling to access clean and affordable water. These communities still believe in a better world with fresh water.

In 2016, they had to struggle with a terrible drought and the state declared an emergency state to raise fund to bring water to population. Water war in Bolivia is not finished…

But water war is a worldwide issue.

“Blue Gold – World Water War” shows that the water is now under the power of corporate giants and governments. They manipulate this resource to the detriment of the surviving populations. The result of this will influence everybody.

Access to water is an old problem and is still in movement. Let us keep our eyes open not to wake up one day and realise that our common good was definitely stolen from the people.

This series of screenings is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Tags : , , , , ,